Hobby SET Typ 320 Sommer
Details

Das EBRA-Hobby Set Angebot mit Sommerlaufsohle Basic Typ 13 S - 15 M geschraubt  und Hobby Stock  320,  Kompaktstiel  3B, 5B.

  Preis: 309,00 €

Hobby Set 370 Sommer
Details

Das EBRA-Hobby Set Angebot mit Duplex glatt Typ 13 S - 15 M  Typ Hobby 370  Kompakstiel 3B , 5B
 

  Preis: 327,00 €

Hobby Set 370 Sommer
Details

Das EBRA-Hobby Set Angebot mit Basic Typ 13 S - 15 M  Typ Hobby 370  Kompakstiel 3B , 5B
 

  Preis: 309,00 €